מזונות קטינים לזוגות ידועים בציבור

 
לא כל הזוגות בוחרים להתחתן כדת משה וישראל, ישנם זוגות שמעדיפים לנהל חיי זוגיות ומשק בית משותף ללא חתונה רשמית, או לחלופין שנבצר מהם להתחתן מסיבות כאלו ואחרות. זוגות אלו יוגדרו כ"ידועים בציבור", כל עוד הם עומדים בקריטריונים הנדרשים. מתוקף הגדרה זו יהיו להם גם זכויות וחובות, כמו למשל תשלום מזונות ילדים.

בין אם ההורים נשואים זה לזה ובין אם לא, כל עוד הם מוגדרים כידועים בציבור, במידה וייפרדו ילדיהם יהיו זכאים למזונות, כמו ילדים להורים נשואים. כדי לקבוע את סכום התשלום, יש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה שזו הרשות המוסמכת לדון בנושא.

 

כיצד קובעים את גובה המזונות?

 
הדין ההלכתי קובע שעל ההורים מוטל לכלכל את הילדים ולשלם על כל צרכיהם הבסיסיים עד שיגיעו לגיל 15, כתוצאה מכך על כל הורה לספק לילדיו קורת גג, מזון, חינוך, לבוש ועוד. כלל זה תקף גם במסגרת החוק הישראלי הן עבור הורים נשואים והן עבור הורים ידועים בציבור. כדי לקבוע תשלום מזונות לילדיהם של ידועים בציבור בית המשפט בוחן כל מקרה לגופו, ומחליט על סמך צרכיהם של הילדים ויכולותיהם הכלכליות של ההורים.

בימים אלה חל שינוי משמעותי ולמרות שמדובר על דין הלכתי ומזונות הילדים נקבעים בכל מקרה בהתבסס על הדין האישי של האב, הרי שיש עדיין שוני בין אב יהודי שעליו חלה הלכה חדשה במסגרתה מתחשבים ביכולות הכלכליות של שני ההורים וזמני השהות באופן שבו שני ההורים נושאים בצורכיהם של הקטינים עד הגיעם לגיל 18 ובהתאם לשיעור זמני השהות אשר בו מצויים הקטינים עם הוריהם. לעומת זאת ההלכה לא שינתה את המגמה בדתות האחרות או בהיעדר דת ועל כן, ככל והדבר יידון בבתי הדין הדתיים הרי שהם לא חייבים להתחשב בהלכה החדשה.

המגמה בכל מקרה כי בתי המשפט לא יעשו אפליה בין אב לדת זו או או אחרת ויתייחסו לצורכיהם האמיתיים של הקטינים כמו גם ליכולות הכלכליות של ההורים.
 
מזונות ילדים ידועים בציבור
 
לאחרונה יצאה פסיקה תחת ידו של בית המשפט המחוזי במסגרתה חיבר בית המשפט בין הצרכים ההכרחיים לאלה שמעבר לצרכים אלה וזאת במגמה שהחישוב ייעשה כך שהקטינים לא ייפגעו מהמגמות החדשות ובכך העלה בית המשפט את צרכי הקטינים השוטפים החודשיים כך שאם בעבר צורך הקטינים נע בין סך של 1,250-1,350 ₪ לקטין היום הגדיר בית המשפט העליון את הצרכים של הקטינים החודשיים בגובה של כ-1,600 ₪ לחודש.

לצורך חישוב המזונות על ההורים מוטלת החובה למסור לבית המשפט את פירוט נכסיהם, הכנסותיהם, חשבונות הבנק שלהם וכל פרט אחר הקשור לקפיטל הכלכלי של כל הורה ובית המשפט יתחשב בנתונים אלה, אך גם יתחשב בפוטנציאל השתכרות של הורה שאינו עובד, באופן שהורה כזה יחוייב גם אם בשתיקה לצאת לעבוד ולא לחיות על גבו של ההורה העובד.

 

לאחר שסוכם על סכום, האם יש מקום לשינויים?

 
כאשר בית המשפט קובע את הסכום לתשלום הוא לוקח בחשבון מצבים של שינוי נסיבות בעתיד, שינויים אשר יכולים להשפיע על חייהם של הילדים ועל הצרכים שלהם. לכן בין אם אתם רוצים להפחית את הסכום ובין אם להגדילו, עליכם להציג בפני בית המשפט עילה טובה לכך, כמו למשל שינוי מהותי בנסיבות שלא ניתן היה לצפות מראש כגון אובדן הכנסה בלתי צפוי, מחלה וכדומה.

בנוסף כדי לשנות את סכום המזונות על הצד התובע את השינוי מוטל להציג הוכחות מוצקות שמצדיקות את טענתו. כדי להחליט בית המשפט יבחן אם שינוי הנסיבות אכן מצדיק את שינוי הסכום, אם בהסכם שנערך בין הצדדים ישנו פתח עבור האפשרות של שינוי הסכום ואם התביעה הוגשה בתום לב ולא על מנת להפחית את החבות.

כך גם בית המשפט לא יאפשר להורים לעשות שימוש בהלכה החדשה כדי להרחיב זמני שהות שאין הורה מתכוון לעמוד בהם.
 

מה קורה כשאחד ההורים לא עומד בתשלום המזונות?

 
במידה ואחד ההורים לא עמד בהסכם התשלום ולא משלם את סכום המזונות שנקבע, הוא למעשה מפר את קביעת בית המשפט וכדי לקבל מענה בנושא ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי או ללשכת ההוצאה לפועל במגמה לאכוף את התשלום, ניתן גם לפנות להוצאה לפועל באופן עצמאי במסלול מהיר ללא צורך בייצוג משפטי.

בכל מקרה, כדאי ורצוי לפנות לייעוץ משפטי מקצועי ואמין כדי להבין מהן דרכי הפעולה המומלצות וכיצד יש ליישם אותן על הצד הטוב ביותר.