פוליטי רינה משרד עורכי דין
חותם אמינות
חותם אמינות

עורך דין הגדלת מזונות ילדים

מהם דמי מזונות לילדים?

הליך הגירושין טומן בחובו מגוון רחב של נושאים ומחלוקות בין בני הזוג, מחלוקות על הון ורכוש משותף, אחזקת הילדים ושהייתם עם מי מההורים, משמרות הילדים ונושא דמי המזונות שיש צורך להתייחס אליו בקפידה הואיל מזונות אלה משמעותיים הן לאיכות חייהם של הילדים והן לשל ההורים המתגרשים לעתים קרובות זה הכסף המשמש למחיית הילדים אחרי הגירושין והדגש הוא על הילדים ולא על ההורה אצלו מצויים הילדים.. יש לזכור כי לא מדובר על דמי מזונות לאישה אלא לילדים.

מי קובע את דמי המזונות?

את דמי המזונות לילדים ניתן לקבוע בשתי דרכים. הדרך הטובה והקצרה יותר היא דרך הסכם משותף שבו למעשה ההורים שיודעים ומכירים את צורכי הילדים קובעים את גובה המזונות בסיוע עורכי דינם – דרך זון היא המהירה והזולה ביותר. הדרך השנייה היא באמצעות הכרעה שיפוטית שלא תמיד מתאימה לצורכי הילדים ויכול שאף הילדים יצאו נפסדים מהכרעה זו.

יש קושי ניכר לשנות החלטות בית המשפט בענייני מזונות ובעיקר אם מדובר בהחלטות זמניות והואיל ומשפטים בעניינים אלה לעתים נמשכים זמן ניכר הרי שיכול שהצד המשלם מזונות לא יוכל להיפרע בשלב אוחר יותר הואיל והדבר יכול להיחשב כ"מזונות שנאכלו". למידע נוסף

מה יכול להשפיע על דמי המזונות?

צורכי הילדים ויכולותיהם הכלכליות של שני ההורים הם שישפיעו על גובה דמי המזונות אשר יש לזכור כי הם אמורים לשמש לצורכי הילדים וכלכלתם ולא לכלכלת ההורה המשמורן.

גם צרכים נחלקים על פי הפסיקה לצרכים הכרחיים – צרכים שקיומם של הילדים תלוי בהם ואין צורך להוכיחם למשל ביגוד הנעלה, מזון וכיו"ב, והוצאות שאינן הכרחיות המוטלות על שני ההורים לפי החלק היחסי של הסכום הפנוי בהכנסה שלהם בניכוי הצרכים של ההורים – אלו הם בעצם מזונות מדין צדקה.

יש קושי ניכר לשנות החלטות בית המשפט בענייני מזונות ובעיקר אם מדובר בהחלטות זמניות והואיל ומשפטים בעניינים אלה לעתים נמשכים זמן ניכר הרי שיכול שהצד המשלם מזונות לא יוכל להיפרע בשלב אוחר יותר הואיל והדבר יכול להיחשב כ"מזונות שנאכלו". למידע נוסף

מדוע ומתי נדרשת הגדלה בדמי המזונות?

הגדלה בדמי המזונות תתרחש כאשר בעצם קיים שינוי נסיבות מהותי – שינוי במצב הקיים. כאשר צדדים חותמים על הסכם גירושין או כאשר דמי המזונות מוכרעים ע"י בית המשפט החזקה היא שדמי המזונות נקבעו על בסיס המצב המעודכן לעת ההחלטה או החתימה על ההסכם. כאשר המציאות משתנה – אם בזמני השהות, אם בגובה ההכנסות – הרי שהדבר יכול להוות שינוי נסיבות שיצדיק את ההגדלה (אגב כך גם את הפחתתם).

מי יכול להורות על הגדלה או הפחתה?

על הגדלת דמי המזונות יכול להורות בית המשפט בלבד וכך גם על הפחתתם. כמובן שההורים של הילדים יכולים לדון בינם לבין עצמם ולהגיע להחלטה, אך בעת הצורך כאשר זה יגיע לבית משפט, במקרה של תביעה נוספת, לא תהיה לכך כל משמעות משפטית. השופט יכול לאשר או לפסול את ההגדלה או את ההפחתה בדמי המזונות אך צריך לזכור כי זה תהליך שיכול לקחת זמן, גם מבחינה בירוקרטית בשל הדיונים בבית המשפט וגם מבחינה מעשית כאשר יש צורך להוכיח את הטיעונים, לשמוע התנגדויות וכן הלאה.

השינוי בפסיקה

לאחרונה ניתן פסק דין אשר למעשה מייחס את היכולת הכלכלית של שני ההורים לעניין המזונות של הילדים. למרבה הצער מי שחתם על הסכמים או קיבל פסק דין בטרם שנותה הפסיקה לא יוכל להיכנס לכותלי בית המשפט לצורך דיון במזונות אלא אם יוכיח שינוי נסיבות מהותי. לכן נוצר מצב אבסורד במסגרתו באותן נסיבות יכול להיות שאב ישלם מזונות גבוהים לילדיו ואילו אב אחר לא ישלם כלל.

תפריט נגישות

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר

הצהרת נגישות עסק

אין קבלת קהל – יש לתאם איתנו פגישה במקום מונגש

× וואטסאפ