פוליטי רינה משרד עורכי דין
חותם אמינות
חותם אמינות

מזונות אישה ללא ילדים

כל מה שצריך לדעת על מזונות, מזונות אישה וממזונות אישה ללא ילדים

מרבית הליכי הגירושין, בפרט אלו הכוללים ילדים בתא המשפחתי, מתמקדים בסוגיה המרכזית של דמי המזונות עבור הילדים. אבל גם האישה עצמה זכאית למזונות, גם אישה ללא ילדים. במאמר זה נפרט על הסוגייה של דמי המזונות לאישה, כיצד ניתן לקבל אותם, איך הם נקבעים וכיצד מתייחסת ההלכה היהודית לסוגייה זו.

לכל אישה נשואה עומדת הזכות לקבל מזונות מבעלה כל עוד הם נשואים. משמעות הדבר היא כי על הבעל לדאוג לכל צרכיה של האישה, ובמידה והוא אינו ממלא אחר חובתו, רשאית האישה לפנות בתביעה נגדו לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, על מנת לפסוק לה דמי מזונות.

מזונות אישה ללא ילדים

זכויות יוצרים תמונה שייכות לקנבה

מה הם מזונות אישה ללא ילדים?

על פי הדין העברי הבעל חייב לשאת במזונות אשתו. חובתו זו של הבעל מעוגנת בכתובה עליה הוא חותם ביום החתונה. בכתובה מתחייב הגבר לספק לאשתו את "שארה, כסותה ועונתה", כלומר, בגדים, מזונות, מדור וקיום יחסי אישות.  

חובתו זו של הגבר, בהתאם לדין העברי, היא למשך כל תקופת נישואיהם, כלומר גם אם נפרדו בני הזוג וכל עוד לא חתמו על מסמכי הגט, מחויב הבעל בתשלום המזונות.  

עוד לפי ההלכה, נקבע לגבי מזונות אישה כי "עולה עמו ואינה יורדת". משמעות הדבר היא כי אישה נשואה זכאית לדמי מזונות בסכום שיאפשר לה לשמור על רמת החיים שאליה הורגלה בטרם פרץ הסכסוך ביניהם.  

אישה הזכאית למזונות אינה מחויבת לצאת לעבוד. גם היא איננה עובדת היא זכאית למזונות. יחד עם זאת, במידה והיא אישה עובדת, יכול הבעל לומר כי היא יוצאת מעשה ידיה במזונותיה. במקרה שבו הכנסתה אינה מספיקה לכיסוי צרכיה, הבעל מחויב להשלים את הסכום החסר. 

מתי אישה אינה זכאית לדמי מזונות?

ישנם מקרים שבהם נשללת זכותה של האישה בקבלת מזונות והבעל יהיה מפטור מתשלום. בין היתר מדובר על מקרים בהם הוכח שהאישה בגדה בגבר, התנהגה בצורה לא נאותה או עזבה את הבית ללא סיבה מוצדקת.
בגידת האישה – אישה שזנתה תחת בעלה, מזונותיה ישללו ממנה. הבעל יצטרך להוכיח לבית הדין הרבני, כי אשתו בגדה בו, כשנטל הראיה הוא עליו. ההלכה קובעת כי יש צורך בשני עדים שראו את מעשה הבגידה, אך פסיקה מהשנים האחרונות מאפשרת להסתפק גם בראיות אחרות.
מעשה כיעור – מדובר במעשה שאינו הולם אישה נשואה והמעלה חשש לבגידה. למשל, במקרים בהם האישה נצפתה שלובת ידיים עם גבר ברחוב. במידה והגבר יוכיח בסביבות גבוהה שהאישה ביצעה 'מעשה כיעור' עלול הדבר להוביל לשלילת מזונותיה.
אישה מורדת – אישה שלא מסכימה לקיים יחסי אישות עם בעלה. לפי ההלכה האישה צריכה לקיים יחסי אישות ואם לא עושה כן היא תיחשב למורדת. זוהי סוגייה שתבחן בהתאם לנסיבות המקרה ובמידה ולאישה סיבה מוצדקת לנהוג כך לא ישללו המזונות.
מעין מורדת – אישה שעזבה את הבית ללא הצדקה עלולה להפסיד את מזונותיה. במקרה זה האישה תצטרך להציג סיבה מוצדקת לעזיבה על מנת להמשיך ולקבל דמי מזונות.

בנוסף, מזונות אישה ללא ילדים עלולים להישלל ממנה במקרים בהם היא עברה על דת משה, כלומר הכשילה את בעלה ביודעין וגורמת לו לעבור על כללי הדת או כאשר היא עוברת על דת יהודית, כלומר מתנהגת בצורה לא צנועה וגורמת בכך לאי נעימות לבעלה.

מזונות אישה לאחר גירושין : עד מתי תקבל אישה מזונות?

הגבר מחויב בתשלום מזונות עד לסיומם של הליכי הגירושין ומרגע קבלת פסק דין המחייב בגט רואים את הבעל פטור מהמשך התשלום. יחד עם זאת, האישה רשאית להגיש תביעת מזונות אישה על מנת שתוכל להמשיך ולחיות את חייה באיכות החיים שאליה התרגלה בחייהם המשותפים.
במקרים נוספים, בהם התחייב הבעל, במסגרת הסכם ממון או הסכם גירושין, כי ימשיך לשלם מזונות אישה, הוא יעשה כן על אף פקיעת הנישואים בין בני הזוג.
תשלום מזונות אישה נובע מסעיף 2(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התשי"ט-1959, הקובע כך: "אדם חייב במזונות בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה".
כלומר, המזונות נפסקים בהתאם לדת אליה משתייך האדם. במקרה של בני זוג יהודים המזונות נפסקים בהתאם להלכה היהודית והדין העברי לעומת אישה מוסלמית הזכאית למזונות אישה בהתאם לדין השרעי. בני זוג מעורבים או כאלה שאינם משתייכים לעדה דתית מוכרת, הדין האישי אינו חל לגביהם, אך ביהמ"ש רשאי בעניינם לפסוק מזונות אישה "חוזיים". בני זוג המוגדרים חסרי דת זכאים מזונות על פיק החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי"ט-1959.
בהתאם לדין העברי החל על בני זוג יהודים, נדרש הבעל למספר חובות כלפי אשתו כשאחת החובות העיקריות היא לשאת "לזון, לפרנס ולכלכל" . כלומר, עליו לפרנס אותה לכל אורך חיי הנישואין.

מזונות אישה לאחר גירושין

זכויות יוצרים תמונה שייכות לקנבה

כיצד נקבעים מזונות אישה ללא ילדים?

מזונות אישה יכולים להיקבע בהסכם בין בני הזוג, או על ידי בית המשפט. אם בני הזוג לא הגיעו להסכם, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני. לשתי הערכאות סמכות מקבילה לדון בנושא

גובה דמי המזונות שלך נפסקים על ידי הערכאות  בהתאם לשני שיקולים מרכזיים: אורח החיים ורמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת הנישואים ומצבו הכלכלי של הגבר. הכוונה היא לשמר את רמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת החיים המשותפים, אך במידה וחלה הרעה משמעותית במצבו הכלכלי של הגבר, הדבר יבוא לידי ביטוי בגובה דמי המזונות. 

פסקי דין בתחום המזונות אינם סופיים ועל כן תמיד נתונים לשינוי, כך גם לגבי מזונות ילדים וגם לגבי מזונות אישה. כאשר קיים שינוי מהותי בנסיבות יכולה האישה לתבוע את הגדלת סכום החיוב, ומנגד הגבר יכול לתבוע את הפחתתו. 

מזונות אישה ללא ילדים - כיצד עותרים לקבלת דמי מזונות?

תשלום דמי המזונות עבור ילדים נועד להבטיח כי צרכי הילדים ימולאו ולא יפגעו כתוצאה מהפרידה בין בני הזוג. דמי מזונות ילדים משולמים החל מפרידת בני הזוג וגם לאחר מתן הגט ועד להגעתם של הילדים לבגרות, כמובן בהתאם לנסיבות ולגורמים נוספים כמו הסדרי השהייה והמשמורת.  

מזונות האישה ניתנים במהלך הנישואים ועד למתן הגט והם נועדו לוודא שאיכות חייה של האישה לא תפגע כתוצאה מהפרידה והם כוללים את כלל צרכי האישה החל מביגוד והנעלה, אחזקת הבית, משכנתא, רכב וכוד'. "עולה עימו ואינה יורדת", נאמר בדין העברי והכוונה היא לשמור על רמת החיים שאליה התרגלה האישה. 

תפריט נגישות

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר

הצהרת נגישות עסק

אין קבלת קהל – יש לתאם איתנו פגישה במקום מונגש

× וואטסאפ