מידע מקצועי

 
 
שינוי שם משפחה לקטין
מדינת ישראל מכירה באפשרות לשינוי שם המשפחה על פי תקנת השמות לכל אזרח בכפוף לתנאים מסוימים, אך עם זאת ישנן הגבלות בנושא אשר מתייחסות לקטינים.
 
 
 
 
דמי מזונות ילדים לידועים בציבור
בין אם ההורים נשואים ובין אם לא, כל עוד הם מוגדרים כידועים בציבור, במידה וייפרדו ילדיהם יהיו זכאים למזונות, כמו ילדים להורים נשואים.