פוליטי רינה משרד עורכי דין
חותם אמינות
חותם אמינות

הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות

בית המשפט נעשה קשוב יותר בשנים האחרונות לצרכים של זוגות גרושים, ונוטה יותר ויותר לקבל שינויים שונים בנסיבות חייהם, או חיי ילדיהם, כהצדקה לשינוי גובה דמי המזונות.

מהו העיקרון העומד מאחורי דמי מזונות?

החוק בישראל קובע כי שני ההורים מחויבים בפרנסת ילדיהם במידה שווה, בין אם ההורים חיים ביחד ובין אם בנפרד. לכן, בגירושין, נהוג שההורה שפעיל פחות בטיפול היומיומי של הילדים ופנוי יותר לעבוד, ישלם דמי מזונות להורה השני, שיכולת ההשתכרות שלו מוגבלת בשל הזמן שהוא מקדיש לטיפול. גובה המזונות נקבע בהסכם הגירושין, המקבל תוקף של פסק דין לאחר אישורו בבית המשפט.

באילו מקרים בית המשפט יכול לאשר בקשה להפחתת מזונות?

בבואו לדון בבקשה לשינוי גובה דמי המזונות בתיק גירושין שכבר נסגר, בית המשפט מתייחס לשני סוגים עיקריים של שינויים בנסיבות העשויים להצדיק את הבקשה:

  1. שינוי בנסיבות החיים של אחד ההורים, שיש לו השפעה על מצבו הכלכלי של אותו הורה.
  2. שינוי בנסיבות החיים של אחד (או יותר) מהילדים, שיש לו השפעה על ההוצאות הכרוכות בגידולו.

האם בית המשפט יקבל כל בקשה להפחתת מזונות?

בוודאי שלא. כל בקשה תיבחן בזהירות רבה על ידי בית המשפט על מנת לוודא שטובת הילד אינה נפגעת כתוצאה מפתיחת הסכם הגירושין והפחתת המזונות. לא כל שינוי נסיבות הוא עילה להפחתה או הגדלה של המזונות, ומי שפונה לבית המשפט עם בקשה כזו, נדרש להוכיח שהתרחש שינוי מהותי בנסיבות חייו או חיי ילדיו.

מה עשוי להיחשב שינוי נסיבות מהותי שיצדיק הפחתת מזונות?

ישנם שלושה תנאים שצריכים להתמלא על מנת שבית המשפט יכריע שהשינוי המדובר הוא שינוי נסיבות מהותי, המצדיק שינוי בגובה דמי המזונות: התנאי הראשון הוא שחל שינוי משמעותי מאוד בנסיבות החיים ושניתן להביא לכך ראיות מוצקות. התנאי השני הוא שהשינוי שחל, קרה לאחר אישור הסכם הגירושין ולא היה ניתן לצפות אותו מראש. התנאי האחרון הוא שהשארת דמי המזונות ללא שינוי תגרום אי-צדק לאחד מהצדדים.

האם פיטורין מעבודה ייחשבו כשינוי מהותי של הנסיבות?

על פניו נראה שפיטורין יכולים להצדיק הפחתה בגובה המזונות, מכיוון שהם גורמים לאובדן הכנסה. ואולם, כאשר אדם מפוטר מעבודתו, אין זה אומר בהכרח שהוא איבד את כושר ההשתכרות. לכן, לכשעצמם, פיטורין אינם נחשבים לשינוי מהותי בנסיבות. ואולם, אם הפיטורין פגעו באופן מוכח בכושר ההשתכרות של ההורה, בית המשפט יכול בהחלט להכריע כי מדובר בשינוי מהותי. למשל, אם ההורה שמשלם מזונות הוא עובד מבוגר, שסיכוייו למצוא עבודה אחרת נמוכים מאוד, או שהוא פוטר על רקע מצב בריאותי מתדרדר, סביר להניח שבית המשפט יקבל את בקשתו להפחתת גובה המזונות.

מדוע משפחה פרק ב' אינה מהווה עילה הפחתת מזונות?

לא אחת קורה שההורה שמשלם מזונות מקים משפחה חדשה ונולדים לו ילדים נוספים. יש הורים שחושבים שזוהי הצדקה להפחתה בדמי המזונות, שכן עול הפרנסה של הילדים החדשים מוטל גם הוא על כתפיהם, וכי מדובר בשינוי שלא היה ניתן לצפות אותו מראש בעת הגירושין. ועם זאת, ילדים נוספים הם אינם עילה להפחתת מזונות. הורה שהחליט להביא ילדים נוספים לעולם הרי יודע שמוטלת עליו החובה לדאוג למזונות של כולם, ולא ניתן לטעון כי מדובר בשינוי נסיבות בלתי צפוי.

באילו נסיבות ניתן לתבוע הגדלת מזונות?

בית המשפט עשוי לקבל גם בקשה להגדלת מזונות, אם השינוי בנסיבות עומד בשלושת התנאים שהוזכרו קודם. למשל, אם אחד הילדים נפגע חלילה ממחלה הדורשת טיפול אינטנסיבי ויקר. זהו שינוי לא צפוי, הגורם לשינוי משמעותי בנסיבות חיי הילד, כמו גם בנסיבות חיי המטפל העיקרי שלו, וייתכן מאוד שבית המשפט יאשר את הגדלת סכום המזונות במקרה כזה.

האם אי קיום הסדרי הראייה נחשב שינוי מהותי בנסיבות?

עילה נוספת להגדלת המזונות היא אי קיום הסדר זמני השהייה שנקבעו בהסכם הגירושין. חישבו, לדוגמה, על מקרה שבו הילדים גרים אצל האם, ונפגשים פעם או פעמיים בשבוע עם האב. אם האב מפסיק לאסוף אותם אליו בזמנים שנקבעו, והדבר מעמיס עוד יותר על האם, שהיא המטפלת העיקרית, בית המשפט יכול בהחלט לקבוע הגדלה של המזונות במקום לנסות לכפות על האב את ההסדר המקורי.

מהי הלכת בע"מ 919/15?

הלכת בע״מ 919/15 היא החלטה מהפכנית של בית המשפט העליון, לפיה, כאשר ילד מגיע לגיל 6, שני ההורים ישאו בעול פרנסתו על פי גובה השכר שלהם וזמני השהות של הילד אצל כל אחד. מאז שפסק דין זה התקבל לפני מספר שנים, גובה ההכנסה ויכולת ההשתכרות של האם הפכו לגורמים המשפיעים על ההחלטה על גובה המזונות בכל תיקי הגירושין.

האם הלכת בע"מ 919/15 עשויה לשמש בסיס לתביעה להפחתת מזונות?

השאלה שנשאלת מאז שניתן פסק הדין של העליון היא, האם הוא לכשעצמו נחשב שינוי מהותי בנסיבות, וניתן לבסס עליו דרישה לשינוי גובה המזונות גם בתיקי גירושין שנחתמו לפני שהוא ניתן. הכלל הוא שהשינוי בהלכה לא מהווה שינוי נסיבות כשלעצמו, וצריך דבר מה נוסף המעיד על השינוי. הסכמות שנעשו ואשר גרמו לצד להסתמך על ההכנסה לא יוכלו לבוא לשערי בית המשפט כשינוי נסיבות ואולם, ככל ויהיה שינוי בזמני השהות ו/או ביכולותיו הכלכליות של מי מבני הזוג, הרי שבמקרה כזה יכול בהחלט הדבר להיחשב כשינוי נסיבות.

מדוע יש לשקול כיום בזהירות רבה הגשת תביעת לשינוי גובה המזונות?

בענייני המזונות, כבעבר, אין אחידות בפסיקה, והשינוי שחל בשנים האחרונות בעקבות הלכת בע"מ 919/15 מביא לריבוי תביעות ולעומס משמעותי על הערכאות. לכן, הורה אשר ינצל את הערכאות ויעשה שימוש בקטינים לצורך הגדלה או הפחתה של מזונות, יכול שימצא את עצמו מחויב בהוצאות משמעותיות, וחשוב לבוא לערכאות בידיים נקיות ובתום לב, מתוך ראיית טובת הקטינים וטובתם בלבד.

תפריט נגישות

מספר זה הינו מספר וירטואלי, שהוא חלק משירות תוכן המופעל על ידי זאפ גרופ בע"מ ומפנה את המתקשר לבית העסק.
משתמש העושה שימוש במספר הווירטואלי, מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ממנו התקשר, לכלול אותו במאגר מידע או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש, וכן כי המספר עשוי להשתנות מעת לעת.

מספר הטלפון של העסק מופיע בדף צור קשר באתר

הצהרת נגישות עסק

אין קבלת קהל – יש לתאם איתנו פגישה במקום מונגש

× וואטסאפ